הצג רק שיעורי הצג רק מדריך

שבת 20.08

יום ו 19.08

יום ה 18.08

יום ד 17.08

יום ג 16.08

יום ב 15.08

יום א 14.08

 
 
6:00

7:30
pilates I

 

7:30
pilates I/B

 

7:30
pilates I

 

7:30
pilates I/B

 
 
7:00

8:00
pilates I/B

8:30
pilates B

 

8:00
pilates I/A

8:30
pilates I

 

8:00
pilates I

8:30
pilates I/A

 

8:00
pilates I

8:30
pilates I/A

 

8:00
pilates A

8:30
pilates I/A

 

8:00
pilates I

8:30
pilates I/A

 
 
8:00

9:00
pilates I/A

9:30
pilates I

 

9:00
pilates A

9:30
pilates I

 

9:00
pilates I/B

9:30
pilates B

 

9:00
pilates A

9:30
pilates I

 

9:00
pilates I/B

9:30
pilates I

 

9:00
pilates B

9:30
pilates I

 
 
9:00

10:00
pilates B

 

10:00
pilates B

10:30
pilates B

 

10:00
pilates B

10:30
pilates B

 

10:00
pilates B

10:30
pilates B

 

10:30
pilates B

 
 
10:00

11:00
טיפול פיזיו

 
 
11:00

12:00
שיעור מדריכות

 

12:00
שיעור מדריכות

 
 
12:00
 
13:00
 
14:00
 
15:00
 
16:00

17:00
טיפול פיזיו

 
 
17:00

18:30
pilates B

 

18:30
pilates I

 

18:30
pilates I/B

 

18:00
pilates I/B

18:30
pilates I

 
 
18:00

19:00
pilates I

19:30
pilates I/B

 

19:00
pilates B

19:30
pilates I/B

 

19:30
pilates I

 

19:00
pilates I

19:30
pilates B

 

19:00
pilates I/B

19:30
pilates I/B

 
 
19:00

20:00
pilates I

 

20:00
pilates I/B

20:30
pilates I

 

20:30
pilates B

 

20:00
pilates I

20:30
pilates B

 

20:00
pilates B

20:30
pilates I

 
 
20:00
 
21:00
 
22:00